شعر شماره ۹.

در بهــــــــار عمر ما ، کودکی چقدر زیباست

در ســــــــرای این دنیا، کودکی چقدر زیباست

عاشــــقانه در بـــــازی،عارفـــــــــانه در خوردن 

عشق و معرفت خالـــــــص،کودکی چقدر زیباست

رفت و آمد کودک بر مــــــــــدار یک بازی است 

بازی با کبـــــــــــــوترها، کودکی چقدر زیــــباست

کیـــــــــنه ای ندارد او از زمین و از دریـــــــــــا

یک سلام بر هســــــــــتی، کودکی چقدر زیباست

سقـــــــــــــف می شکافداو، دل می ربـــــــــــاید او

خنده های بی آلایـــــــش ، کودکی چقدر زیباست

غصــــــــه های پیچیده ، زخم های تاریــــــــخی

نیست در دل کـــــــودک، کودکی چقدر زیباست

قهر و آشتی کودک یک نگاه و یک روز است

قلــــب کودکان سالــــــم، کودکی چقدر زیباست

نایـبی بخوان قرآن ،قلــــــب کودکان پاک است

در بهار قــــــــــــــرآنی،کودکی چقدر زیباست.

سلطان علی نایبی

پنج شنبه ۲۴-۵- ۱۳۹۵
#سلطان_علی_نایبی #شعر