به نام خالق یکتا و خالق زیبایی ها.


وبلاگ‌«یوتوب» را آغاز می کنیم به نام «خالق هستی » که خود زیباست.